6-Bağlantı Elemanlarıvar 5 Ürünler

6-Bağlantı Elemanları
Hareket serbestiyetinin emniyetli bir şekilde sınırlanması - mil ve delikler-deki makine elemanlarının dönme hareketi için de önceden belirlenmiş bir ölçüde sınırlama yapılabilir. • Yüksek basınç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmaksızın aktarılabilir.

MARKALARIMIZ

Logolar